Produktblad Hovedside Kontakt

Løgskimmel – Axel Månsson A/S

Maskine: UV Green Power Super med 38 rør

I 2009 og 2010 blev der gennemført forsøg med to forskellige UV C lys maskiner hos grøntsagsproduent Axel Månsson A/S ved Brande.
Begge år blev der testet i løg på friland. 2009 viste sig imidlertid hurtigt at blive året, hvor alle børnesygdommene blev opdaget og i 2010 var der således tale om en væsentligt udviklet og forbedret maskine, bl.a. var lysstyrken mere end tidoblet!

Axel Månsson A/S eksponerede en afgrænset økologisk løgmark af sorten Summit ved testkørsel medio juli 2010 for en dosis på 12-14 mJ/cm2 ved en fremkørselshastighed på  hhv. 2,5 km/t og 5 km/t. Afgrøden blev behandlet hver anden hverdag i en periode på 6 uger. Testresultaterne viser, at eksponering hver anden dag ikke er tilstrækkeligt til at bekæmpe forekomsten af løgskimmelsvamp, men at behandlingen har en målbar effekt.

Se forsøgsplan her

Afhærdning - Yding Grønt A/S og Lykkegården A/S
Maskine: UV Green Power Lite med 25 vandret monterede rør

I 2010 blev UV C lysmaskinen testet hos Yding Grønt A/S ved Østbirk og hos Lykkegården A/S ved Auning i forskellige salatsorter. Hos Yding Grønt A/S blev der også gennemført test i spinat.

Forsøget skulle afklare UV C lysets afhærdende virkning, altså om UV C lyset kan styrke afgrøden, så den hurtigere bliver klar til høst og mere holdbar. Der blev behandlet ved hhv. 2 og 4 km og en dosis på 26 og 52 milijoule. Der blev behandlet med forskellig frekvens; alle hverdage, hver anden dag og to gange ugentligt.

Se forsøgsplan her

Yding Smedie A/S Ydinggade 39A DK-8752 Østbirk Tlf.: +45 7578 2230 info@ydingsmedie.dk
Projektet er støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.