Produktblad Hovedside Kontakt

Sådan virker UV C lys
Luftfugtighed og solens UV lys har stor indflydelse på svampes og bakteriers muligheder for at inficere planter. Som bekendt giver solrigt vejr færre problemer med svampesygdomme end solfattigt, fugtigt og regnfuldt vejr. Forsøg viser, at UV C lys har meget god hæmmende virkning på bl.a. kartoffelskimmel, løgskimmel, salatskimmel og jordbærmeldug.

UV C lys er lys med en særlig frekvens på 280 nm - 185 nm. UV C Lys er naturligt til stede i sollyset. Naturligt forekommende UV C lys adskiller sig fra normalt synligt lys ved, at man knap kan opfatte det. 

Med sit udviklingsarbejde inden for UV C lys introducerer Yding Smedie en helt ny teknologi til danske grøntsagsproducenter. Gode resultater med behandling af jordbær i væksthus understøtter den bærende idé om, at UV lys kan hæmme uønsket svampevækst og evt. samtidig styrke planterne, så de hurtigere bliver kraftigere.

Maskinen
Yding Smedies UV C lysmaskine er udstyret med en række specielle UV C lysstofrør, der er ophængt på en ramme. Maskinen er bagmonteret på traktoren og drives med strøm fra en generator. Behandlingen foregår ved, at man eksponerer afgrøden for en afmålt dosis UV C lys dagligt i vækstperioden. Denne eksponering foregår fra oven. Det er lysrørenes styrke i kombination med kørselshastigheden samt afstanden til afgrøden, som bestemmer doseringen, der måles i milijoule.

Også den konkrete afgrødes bladindeks, dvs. bladenes tæthed, spiller en afgørende rolle for, hvor meget UV C lys, der rent faktisk når frem til svampesporene på bladene. Er bladindekset meget stort, kan overhængende blade skabe hindringer for lysets vej til sporene på undersiden af bladene. Dertil kommer faktorer som vind, temperatur, sollys og luftfugtighed. Disse parametres betydning er endnu uafklarede.

Der findes to forskellige modeller:
UV Green Power Lite: Denne model har 25 UV C lysrør, der er monteret vertikalt under maskinens skjold. Den er udviklet il brug i salat. UV Green Power Super: Denne model har 38 UV C lysstofrør, hvoraf 30 er monteret horisontalt i 6 rammer med 5 rør i hver ramme. De resterende 8 rør er monteret vertikalt lige under maskinen skjold. Denne model er beregnet til behandling af løg.

Sikkerhed
Kunstigt UV C lys, som det UV Green Power maskinerne producerer, har en meget stærk dybblå farve, og er skadeligt ved direkte eksponering. Man skal derfor anvende beskyttelsesbriller, når man er i en radius af 30 meter fra en tændt UV C lysmaskine.

Yding Smedie A/S Ydinggade 39A DK-8752 Østbirk Tlf.: +45 7578 2230 info@ydingsmedie.dk
Projektet er støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.