Produktblad Hovedside Kontakt

Om projektet

Allerede i 2009 gennemførte Yding Smedie A/S de første forsøg med en helt nybygget UV maskine. Baseret på disse resultater har Yding Smedie i 2010 videreudviklet teknologien og bygget to nye maskiner, der har kørt på forsøgsbasis i løg og salat. I salatafgrøderne har formålet i 2010 ikke kun været at bekæmpe svampe, men også undersøge om UV C lyset kan virke enten vækstfremmende eller væksthæmmende. Sidstnævnte forhold kan få stor betydning for grøntsagsproducenters mulighed for at forlænge sæsonen.

Som medspillere i gennemførelsen af forsøgene har Yding Smedie haft GartneriRådgviningen og tre danske frilandsgartnerier; Axel Månsson A/S, Yding Grønt A/S og Lykkegården A/S. På sigt er intentionen, at UV C lysmaskinen også skal kunne anvendes til svampebekæmpelse samt vækstfremme og retardering i kartofler og jordbær på friland.

Yding Smedies UV maskine, også kaldet UV Green Power, er en prototype og der er tale om en helt ny teknologi, som endnu ikke er færdigudviklet. 2010’s test i løg- og salatkulturer viser imidlertid lovende resultater.

Alternativ til pesticider
UV C lysmaskinen er i første omgang designet til at bekæmpe svampe i rækkeafgrøder på friland som fx løg, salat, kartofler og jordbær. Mange grøntsagsproducenter oplever store problemer med svampesporer, som er umulige at komme til livs uden brug af sprøjtemidler. Alternativet til sprøjtemidlerne er derfor i dag begrænset til dyrkning af svamperesistente sorter, men ikke alle er lige velsmagende og nemme at dyrke. Hensigten med Yding Smedies UV maskine er at tilbyde et alternativ til pesticider og udvide avlernes mulighed for valg af plantesorter.

Tre stjernet Agromek-nyhed fra Yding Smedie
Ved Agromek i 2010 blev Yding Smedies UV maskine, også kaldet UV Green Power, vurderet af Agromeks ekspertpanel og tildelt det størst mulige antal stjerner – tre styk! Agromek tildeler udstillernes produktnyheder 1, 2 eller 3 stjerner afhængig af produkternes nyhedsværdi.

Yding Smedie A/S Ydinggade 39A DK-8752 Østbirk Tlf.: +45 7578 2230 info@ydingsmedie.dk
Projektet er støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.